Webinfo er et utviklingsverktøy og en plattform for virksomheter som ønsker å hente ut rapporter via web.

Hva er Webinfo:
Webinfo er et produkt fra Unit4 som gir deg mulighet til å analysere din virksomhet med hjelp av en webbleser. Det er et enkelt og kostnadseffektivt verktøy for brukere som raskt trenger informasjon om sitt ansvarsområde, for eksempel prosjekter eller avdelinger. I et enkelt og intuituvt grensesnitt kan virksomheten analyseres.
Webinfo er tett integrert med Unit4 Business World og kan kjøres enten som en frittstående applikasjon eller som en egen meny fra Agresso web. All logikk som finnes i Unit4 Business World kan Webinfo utnytte, for eksempel:
• Økonomimodell
• Rapporteringshierarki / Relasjoner
• Dokumentarkiv
• Roller / Tilgangsstyring

Webinfo er et åpent system som utnytter eksisterende logikk i Unit4 Business World, men det kan enkelt koble seg mot andre datakilder. For eksempel kan vi i Webinfo fremstille rapporter som henter økonomisk informasjon fra Unit4 Business World, lønnsdata fra et annet system og informasjon om fakturering fra et tredje system.

Tellit Consulting hjelper deg med alt fra kravspesifikasjon og rapportdesign til implementering av WebInfo. En viktig del av arbeidet er å definere hvilken informasjon som skal presenteres og hvordan den skal bli presentert for at innholdet i rapportene skal bli oppfattet så enkelt og tydelig som mulig for brukerne. Informasjonen i rapportene bygger på virksomhetens konteringsbegrep og relasjoner, dvs all den informasjon som ligger inne i Agresso. Men det finnes også muligheter til å koble eksterne datakilder inn i WebInfo.

Startpakke/Entreprenørpakke
For deg som vil komme raskt i gang med WebInfo har Tellit Consulting utarbeidet en startpakke/entreprenørpakke for prosjektorienterte virksomheter. Startpakken inneholder rapportering for følgende nivåer; selskap/avdeling/prosjekt/arbeidsordre. Rapportene presenterer data hentet fra hovedbok, lønn, leverandør- og kundereskontro. Med denne startpakken får du full oversikt over økonomien på overnenvte nivåer. Dette innebærer ikke bare regnskap, men også likviditets- og reskontroinformasjon. Du har til enhver tid mulighet til å drille deg ned til billagsnivå, og har bedriften et system for elektronisk fakturahåndtering, er det enkelt å vise fakturaimaget i WebInfo.

Webinfo er ikke bare rapportering
I tillegg til rapportering kan WebInfo benyttes til innrapportering og vedlikehold av registerdata. For eksempel kan WebInfo benyttes til budsjett- og prognoseregistering, eller til å søke/vedlikeholde/registrere annen informasjon fra Unit4 Business World (for eksempel kodeplaner, leverandørregister, ansattregister osv).
WebInfo kan også benyttes til å bygge applikasjoner, for eksempel systemer for timefangst, support og innkjøpshåndtering