Vi har tilgang tekniske konsulenter som veileder kunden når det gjelder krav på den infrastruktur som må til for att Unit4 Business World skal fungere optimalt etter kundens behov.
Teknikern er også den konsulent som installerer programvaren Unit4 Business World og foretar fremtidige oppgraderinger av programvaren.

Teknikern kan bland annet hjelpe dere med:

  • Installasjon av Unit4 Business World
  • Oppgradering
  • Integrasjoner
  • Indeksering
  • Analyse av teknisk miljø