Tellit Consulting tilbyr implementering, konsulting og support kring en rekke spesialutvikklede moduler for prosjektorienterte virksomheter. Nedenfor følger en kort beskrivelse av de moduler som vi har utviklet:

Opparbeidet inntekt

Løsning for prosjektorienterte bedrifter som ønsker å få en automatisk beregning av opparbeidet inntekt (daglig), samt periodevis bokføring av differansen mellom opparbeidede – og bokførte inntekter. Systemet baserer seg på sluttprognoser og nedlagte kostnader, eventuelt nedlagte timer og  ferdiggrader.

Likviditetsstyring

Løsning for prosjektorienterte bedrifter som ønsker å ha likviditetsstyring på prosjekter, avdelinger etc.

Vi har to modeller og begge er nettoorientert (eks mva):

A:   Transaksjonsorientert => Logger alle transaksjoner som går inn og ut av banken, samt alle andre transaksjoner som har en likviditetseffekt.

B:   Resultatorientert => Tar resultatet på objektet og korrigerer for balanseposter.

Som en del av løsningen kan inngående likvidsaldo + endringene i perioden renteberegnes.

Entreprenørsfakturering

Dette er et faktureringssystem utviklet for entreprenører.

UB/IB for resultatkonti

Dette er en modul for innlegging av inngående balanse for prosjektorienterte bedrifter. Modulen akkumulerer regnskapsinformasjonen for aktive prosjekter fra foregående år på alle førte dimensjoner. Denne informasjonen blir postert som en UB-transaksjon (multiplisert med -1) i foregående års periode XXXX13 eller XXXX14. På tilsvarende måte blir det også postert en IB-transaksjon på nytt års 00-periode. (UB og IB gir et nullresultat). Formålet med modulen er å forenkle spørring og rapportering til kun å gjelde inneværende år. Vil man ha med seg historikken på prosjektet, ligger de akkumulerte tallene i periode XXXX00. Dersom ønskelig, kopierer modulen samtidig budsjetter og prognoser.