Tellit Consulting AS har bred kompetanse og erfaring med Unit4 Business World fra tidlig 1990-tall. Alle våre konsulenter har økonomiutdannelse og dette sørger for generell kompetanse innen prosjektstyring og rapportering. Tellit Consulting jobber med alt innen prosjektledelse, løsningsarkitekter, implementering og utvikling av nye løsninger.