Tjenester

Tellit Consulting AS tilbyr konsulenttjenester innenfor prosjektledelse, implementering, løsningsarkitekter og utvikling av spesialløsninger for våre kunder.
I tillegg bistår vi våre kunder med tekniske tjenester som installasjon, oppgradering, intergrasjon og konvertering.

Egne moduler

Tellit Consulting AS har utarbeidet egne web-rapporteringsmoduler skreddersydd til våre kunders bransje og virksomhet.

WebInfo

Webinfo er et utviklingsverktøy og en webplattform for virksomheter som ønsker å hente ut resultatrapporter på selskap-, avdeling-, prosjekt- og arbeidsordrenivå. Det knyttes en mengde underrapporter til disse nivåene og på selskapsnivå finnes også balanserapporter. For noen av våre kunder finnes rapporter over selskapsnivå som forretningsenhet, virksomhetsområde og konsern. Rapportene blir kontinuerlig oppdatert, er enkle å hente ut og kan sikkert og effektivt distribueers til brukerene.

Webinfo sørger for riktig informasjon, til riktig person, til rikitg tid.

Webinfo er ikke bare rapportering. Webinfo kan benyttes til innrapportering og vedlikehold av registerdata (for eksempel budsjett- og prognoseregistrering). WeiInfo kan også benyttes til å bygge applikasjoner (for eksempel systemer for timeregistrering, support og innkjøpshåndtering).