Noen av våre tjenester

Prosjektinfo

Prosjektinfo er en webbasert rapporteringsløsning for prosjektorienterte virksomheter. Prosjektinfo kan tilpasses til kundens behov. Startpakken inneholder rapportering for følgende nivåer; selskap/avdeling/prosjekt/arbeidsordre.

Timeregistrering

Webbasert timeregistreringsmodul, med mulighet for viderefakturering, av timer.

Tekniske tjenester

Installasjon av Unit4 Business World
Oppgradering
Integrasjoner
Indeksering
Analyse av teknisk miljø

Egenutviklede moduler

Entreprenørfakturering med automatisk beregning av innestående
Likviditetstyring
Opparbeidet inntekt
UB/IB for resultatkonti

Konsulenttjenester

Vi har bred erfaring fra Unit4 Business World (Agresso).  Vi jobber med alt innen Unit4 Business World, prosjektledelse, implementering og utvikling av nye løsninger og mye mer.

Driftstjenester

Vi har skybaserte driftsløsninger for blant annet Unit4 Business World (Agresso), Office 365 og mer.

Prosjektinfo

Prosjektinfo er produkt som gir deg mulighet til å analysere din virksomhet i rett i nettleseren. Det er et enkelt og kostnadseffektivt verktøy for brukere som raskt trenger informasjon om sitt ansvarsområde, for eksempel prosjekter eller avdelinger. I et enkelt og intuituvt grensesnitt kan virksomheten analyseres.
Prosjektinfo er tett integrert med Unit4 Business World og kan kjøres enten som en frittstående applikasjon eller som en egen meny fra Agresso web.

Prosjektinfo utnytter eksisterende logikk i Unit4 Business World, men det kan også koble seg mot andre datakilder. For eksempel kan vi i Prosjektinfo fremstille rapporter som henter økonomisk informasjon fra Unit4 Business World, lønnsdata fra et annet system og informasjon om fakturering fra et tredje system.

For deg som vil komme raskt i gang med Prosjektinfo har Tellit Consulting utarbeidet en startpakke/entreprenørpakke for prosjektorienterte virksomheter. Startpakken inneholder rapportering for følgende nivåer; selskap/avdeling/prosjekt/arbeidsordre. Rapportene presenterer data hentet fra hovedbok, lønn, leverandør- og kundereskontro. Med denne startpakken får du full oversikt over økonomien på overnenvte nivåer. Dette innebærer ikke bare regnskap, men også likviditets- og reskontroinformasjon. Du har til enhver tid mulighet til å drille deg ned til billagsnivå, og har bedriften et system for elektronisk fakturahåndtering, er det enkelt å vise fakturaimaget i Prosjektinfo.

I tillegg til rapportering kan Prosjektinfo benyttes til innrapportering og vedlikehold av registerdata. For eksempel kan Prosjektinfo benyttes til budsjett- og prognoseregistering, eller til å søke/vedlikeholde/registrere annen informasjon fra Unit4 Business World (for eksempel kodeplaner, leverandørregister, ansattregister osv).
Prosjektinfo kan også benyttes til å bygge applikasjoner, for eksempel systemer for timefangst, support og innkjøpshåndtering

Kontakt oss for mer informasjon