Om Oss

Tellit Consulting AS er et konsulentselskap som tilbyr tjenester knyttet til ERP-systemet Unit4 Business World (Agresso) i Norge og Sverige.

Tellit Consulting AS har bred kompetanse med erfaring fra Unit4 Business World fra tidlig 1990-tall. Alle konsulentene har god kompetanse innenfor de fleste Agresso modulene, og selskapets kompetanse gjør at mange selskaper i Norge benytter Tellit Consulting AS som huskonsulenter.

Tellit Consulting tilbyr også tradisjonelle konsulenttjenester som prosjektledelse, implementering, tilpasninger og utvkling av rapporteringsløsninger. Vi bistår våre kunder med tekniske oppgaver som installasjon, oppgradering, konvertreing, integrasjoner og lignende.

Med bakgrunn i at flere av våre kunder ønsker et verktøy som raskt, enkelt og kostnadseffektivt kan gi brukere informasjon på sitt ansvarsområde, har Tellit Consulting utviklet en spisskompetanse innenfor webrapportering. Ved utarbeidelse av våre web-baserte rapporteringsløsninger benytter vi verktøyet Webinfo som er et produkt utviklet av Unit4.

Tellit Consulting har erfaring fra store og små prosjekter i både privat og offentlig sektor. Da de fleste av våre kunder finnes i bygg- og entreprenørbransjen, har vi utviklet en spisskompetanse mot prosjektorienterte virksomheter. For våre kunder innenfor prosjektorienterte virksomheter tilbyr vi konsulenttjenester innenfor en rekke egenutviklede moduler.