Prosjektinfo

Prosjektrapportering gjort enkelt

Bransjespesifikk kompetanse

Tellit Consulting AS har over 25 års erfaring med Unit4 Business World (Agresso). Alle konsulentene har god kompetanse innenfor de fleste Agresso modulene, og Tellit Consulting sin kompetanse gjør at mange selskaper i Norge benytter Tellit Consulting som huskonsulenter.

Tjenester

Tellit Consulting AS tilbyr konsulenttjenester innenfor prosjektledelse, implementering, løsningsarkitekter og utvikling av spesialløsninger for våre kunder.
I tillegg bistår vi våre kunder med tekniske tjenester som installasjon, oppgradering, intergrasjon og konvertering.

Egne moduler

Tellit Consulting AS har utarbeidet egne web-rapporteringsmoduler skreddersydd til våre kunders bransje og virksomhet.

Prosjektinfo

Prosjektinfo er et utviklingsverktøy og en webplatform for virksomheter som ønsker å hente ut resultatrapporter på selskap-, avdeling-, prosjekt- og arbeidsordrenivå. Det knyttes en mengde underrapporter til disse nivåene og på selskapsnivå finnes også balanserapporter. For noen av våre kunder finnes rapporter over selskapsnivå som forretningsenhet, virksomhetsområde og konsern. Rapportene blir kontinuerlig oppdatert, er enkle å hente ut og kan sikkert og effektivt distribueres til brukerne.

Noen av våre kunder