Velkommen til

Tellit Consulting AS

Tellit Consulting AS er et konsulentselskap som tilbyr tjenester knyttet til ERP-systemet Unit4 Business World (Agresso) i Norge og Sverige. Selskapet ble etablert i 2008 og er siden våren 2015 partnere med Unit4.

Kompetanse

Tellit Consulting AS har over 25 års erfaring med Unit4 Business World (Agresso). Alle konsulentene har god kompetanse innenfor de fleste Agresso modulene, og Tellit Consulting sin kompetanse gjør at mange selskaper i Norge benytter Tellit Consulting som huskonsulenter.

Spesialister

Kundene våre finnes i både offentlig og privat sektor; hjelpeorganisasjoner, stat, energi og bygg- og anleggsbransjen. For bygg- og anleggsbransjen har vi utviklet bransjeløsninger som innebefatter rapportering, entreprenørfakturering samt registrering av timer, interimer, prognoser og HMS/KS informasjon.